25 במאי 2008

חושבנא טבא - הודעה

ברוך ה' שסייענו - להשלים את העלאת שלושת החומשים הראשונים - בראשית, שמות וויקרא.
בעזרת ה' יתברך, מכאן ולהבא, נשתדל להעלות מדי יום את הווארט היומי המתאים - דבר יום ביומו - פוסט אחד ליום.
להזכירכם: ניתן להצטרף לרשימת המנויים ולקבל לתיבת הדואר האלקטרוני את הווארט (גרסת טקסט) מיד כאשר הוא מתפרסם.

אין תגובות: