27 במאי 2008

פרשת במדבר - יום שלישי.

ג. והנה, בשמות חמשה חומשי תורה הנ"ל יש 25 = 5 בריבוע אותיות. מתבקש אם כן לצייר את השמות בצורת ריבוע:

ב ר א ש י

ת ש מ ו ת

ו י ק ר א

ב מ ד ב ר

ד ב ר י ם

ראינו שהכל = 10 פעמים אברהם (במדבר). הנקודה האמצעית, ה-ק של ויקרא, עולה 100 = 10 בריבוע. שאר כל 24 האותיות שמסביב = 2380 = 10 פעמים רחל (אברהם הוא סוד החסד ואילו רחל היא סוד המלכות, וכידוע שחדש אייר רומז לסוד המרכבה – אברהם יצחק יעקב רחל [אם כותבים יעקוב מלא ו כמו בפסוק "וזכרתי לך בריתי יעקוב וגו' והארץ (רחל) אזכר", אזי אברהם יצחק יעקוב רחל = אמת אמת (ריבוע כפול של אהיה), בסוד "תתן אמת ליעקב", וד"ל], כנגד חסד גבורה תפארת מלכות, ודוק). הפנות והנקודה האמצעית = יוסף (הצדיק, המקבץ את כל ה הסדים על מנת למסרם למלכות כנודע). הציר המרכזי – א מ ק ד ר = משה – "תורה צוה לנו משה וגו'", "זכרו תורת משה עבדי" (הטור האחרון – י ת א ר ם – אותיות איתמר בן אהרן, אהרן = דברים, השורה התחתונה, המתחברת לטור האחרון). השורה האמצעית – ויקרא = אברדם אבינו.

תשע האותיות שבשני האלכסונים = 504 = 9 פעמים 56, ממוצע תשע האותיות = ארבע פנות הריבוע = ד פעמים דוד (מלך ישראל, ממוצע כל "פנה" בישראל, וד"ל). שאר אותיות הריבוע = 1976 = עבד פעמים הוי' ב"ה. נמצא שהכל מתחלק באופן טבעי לכפולה של 7 – 504 = 7 פעמים חסד (לאברהם), 1976 = 13 פעמים בנימן (כך הכתיב של שמו ברוב המקומות בתנ"ך), כאשר חסד בנימן = 224 = 7 פעמים לב (כללות שבע מדות הלב), ודוק. נשים לב שהחלוקה הזאת מחלקת את 25 אותיות הריבוע ל-9 אותיות ו-16 אותיות, לפי הנוסחה הידועה ש-3 בריבוע (9) ועוד 4 בריבוע (16) עולה 5 בריבוע (25). והנה, יש חלוקה טבעית נוספת לשתי חלוקות של 9 ו-16 אותיות בריבוע הנ"ל, אחת כפולה של 7 והשניה כפולה של 13, אך הפעם התופעה הנ"ל מתהפכת בכך ש-9 האותיות הן הכפולה של 13 ואילו 16 האותיות הן הכפולה של 7: 9 האותיות האמצעיות של הריבוע (הריבוע של 3 שבמרכז הריבוע של 5) = 702 = שבת = 13 פעמים דן. 16 האותיות של המקיף החיצוני (המקיף הרחוק) = 1778 = 7 פעמים "עוד יוסף חי". והנה, אף כאן דן עוד יוסף חי = 308 = אלעזר (= בן אהרן) = 7 פעמים 44 (כפולה של 7, כפי ש-224, חסד בנימן הנ"ל, אף הוא כפולה של 7).

אין תגובות: