1 ביוני 2008

פרשת נשא - יום שני

ב. ומה, אם כן, הסוד של המספר הסגולי הנ"ל קעו?

ראשית כל, קעו = 8 פעמים 22, כמודגש בפירוש בפרק קיט בתהלים, "תמניא אפי", שכל אות מ-כב אותיות התורה (לפי סדר אותיות הא-ב) פותחת שמונה פסוקים רצופים. וכן ראינו למעלה ש-8 פעמים 22 מתחלק ל-5 פעמים 22 ו-3 פעמים 22. 22 היינו כב אתוון דאורייתא. את פרשת נשא קוראים בכל שנה ושנה סמוך לחג השבועות, זמן מתן תורתנו, או לפניו או לאחריו. חג השבועות, שבא אחר ספירת העמר, ספירת מט ימים – ז פעמים ז – הוא בסוד השמיני (סוד חןח כולל ז ו-ן כולל מט, ז בריבוע).

אך להבין את הסוד של המספר קעו נפתח עם ליקוט מהגר"א (המודפס בסוף פירושו לספר יצירה):

"בכל גשם מרובע ['קוביה'] יש ששה שטחים וי"ב עמודים, שהם י"ב גבולי אלכסון, וח' נקודים בין גבולי האלכסון, שהם בנוים כולם על היו"ד שהוא נקודה קו שטח (ר"ל י נקודה ו קו ד שטח, וכן הוא יה"ו של הוי"ה) וזה שהשם כולו בנוי על היו"ד כמ"ש בפ' ויקרא, והוא כי חשבונם כ"ו, ועם הגשם שכוללם והוא אות הד' שבהויה [כלומר ה-ה תתאה, האות הרביעית של שם הוי' ב"ה, שם בן ד] הם כ"ז כמנין אותיות שבתורה ונגד חושבן השם הוי"ה עם הקוץ כמ"ש בס' יצירה".

בכל גשם מרובע יש ח נקודות. והוא סוד השמונה של "תמניא אפי" (ה-8 שמחלק קעו לשמונה יחידות של כב) כנ"ל. כמו כן יש יב קוים (גבולי אלכסון) ו-ו שטחים, סך הכל כו מרכיבים פרטיים, כמנין שם הוי' ב"ה, שסודו, לפי זה, הוא ענין התפתחות כל הויה מנקודה לקו לשטח (מנקודה לספירה לפרצוף שלם). בנוסף יש את כללות הגשם עצמו, שנוצר ונבנה מהמרכיבים הנ"ל וכוללם יחד.

הנקודה היא סוד "פנה", הקו סוד "קרן", השטח סוד "פנים", הגשם סוד "גוף". פנה קרן פנים גוף = 754 = חן פעמים אחד (חן במספר קטן). נקודה קו שטח (= 3 פעמים יד בריבוע, "יד" הוא בחינת "ממד", ודוק) גשם (= 7 בחזקת 3) = 931 (מט [חולה, כמבואר במקום אחר] פעמים חוה) = עולם שנה נפש (כללות ושלימות מציאות כל ההויה כולה שברא ה' לכבודו).

והנה, כל נקודה היא סוד ה-י של מילוי האות יוד, כל קו סוד ה-ו של היוד וכל שטח סוד ה-ד של היוד. ח פעמים י = 80; יב פעמים ו = 72; ו פעמים ד =24, סך הכל 176, קעו!

כל התורה כולה נכללת ב"סוד הוי'" כנודע. תכלית הכוונה של כל התורה כולה היא שכל דבר יתפתח, בגשמיות וברוחניות, והעיקר במודעות, להכיר ולהתעצם עם שם הוי' ב"ה, עד שיקוים היעוד "כי מלאה הארץ דעה את הוי' כמים לים מכסים". התפתחות הנקודה הראשונה של גילוי אלקות בעולם (מלשון העלם והסתר אלקות), הברק המבריק מתוך החשך, לשטח רחב של מודעות אלקית שהופכת מודעות טבעית, שטח המשקף את ה"מרחב העצמי" של עצמות אין סוף ב"ה – הוא תכלית כל התורה כולה. והוא הסוד של מספר ה"שיא" של התורה – קעו. והוא סוד הנאמר בלידת יוסף הצדיק "יסף הוי' [= קעו] לי בן אחר" שגם ה"אחר" יבין ("בן") וידע את אחדות הוי'.

אין תגובות: